EVALUAREA NAŢIONALĂ - 2020
la finalul clasei a II-a, a IV-a, a VI-a
 
CALENDARUL 
de administrare a Evaluărilor Naţionale la finalul claselor  a II-a, a IV-a și a VI-a 
în anul şcolar 2019-2020, conform OMEN nr. 4946/27.08.2019
 
1. Evaluarea competenţelor fundamentale la finalul clasei a II-a: 
 
 
11 mai 2020 Scris – Limba română
12 mai 2020 Citit - Limba română
13 mai 2020 Matematică
              
2. Evaluarea competenţelor fundamentale dobândite în ciclul primar la finalul clasei a IV-a: 
 
19 mai 2020 Limba română
20 mai 2020 Matematică
          
3. Evaluarea elevilor la finalul clasei a VI-a: 
 
27 mai 2020 Limbă şi comunicare
28 mai 2020 Matematică şi Ştiinţe ale naturii  

EVALUAREA NAŢIONALĂ - 2019
la finalul clasei a II-a, a IV-a, a VI-a
 
CALENDARUL 
de administrare a Evaluărilor Naţionale la finalul claselor  a II-a, a IV-a și a VI-a 
în anul şcolar 2018-2019, conform OMEN nr. 4461/27.08.2018
 
1. Evaluarea competenţelor fundamentale la finalul clasei a II-a: 
 
 
7 mai 2019 Scris – Limba română
8 mai 2019 Citit - Limba română
9 mai 2019 Matematică
              
2. Evaluarea competenţelor fundamentale dobândite în ciclul primar la finalul clasei a IV-a: 
 
14 mai 2019 Limba română
15 mai 2019 Matematică
          
3. Evaluarea elevilor la finalul clasei a VI-a: 
 
22 mai 2019 Limbă şi comunicare
23 mai 2019 Matematică şi Ştiinţe ale naturii  
 

 


EVALUAREA NAŢIONALĂ - 2018
la finalul clasei a II-a, a IV-a, a VI-a
 
CALENDARUL 
de administrare a Evaluărilor Naţionale la finalul claselor  a II-a, a IV-a și a VI-a 
în anul şcolar 2017-2018
 
1. Evaluarea competenţelor fundamentale la finalul clasei a II-a: 
 
 
7 mai 2018 Scris – Limba română
8 mai 2018 Citit - Limba română
9 mai 2018 Matematică
              
2. Evaluarea competenţelor fundamentale dobândite în ciclul primar la finalul clasei a IV-a: 
 
15 mai 2018 Limba română
16 mai 2018 Matematică
          
3. Evaluarea elevilor la finalul clasei a VI-a: 
 
23 mai 2018 Limbă şi comunicare
24 mai 2018 Matematică şi Ştiinţe ale naturii  
 

EVALUAREA NAŢIONALĂ - 2017
la finalul clasei a II-a, a IV-a, a VI-a
 
CALENDARUL 
de administrare a Evaluărilor Naţionale la finalul claselor  a II-a, a IV-a și a VI-a 
în anul şcolar 2016-2017
 
1. Evaluarea competenţelor fundamentale la finalul clasei a II-a: 
 
10 aprilie 2017: Scris – Limba română
                           Scris – Limba maternă
11 aprilie 2017: Citit - Limba română
                          Citit -  Limba maternă
12 aprilie 2017: Matematică
13 aprilie 2017: Scris – Citit Limba română pentru minoritaţile naţionale
           
2. Evaluarea competenţelor fundamentale dobândite în ciclul primar la finalul clasei a IV-a: 
 
3 mai 2017: Limba română
4 mai 2017: Matematică
5 mai 2017: Limba maternă
           
3. Evaluarea elevilor la finalul clasei a VI-a: 
 
10 mai 2017: Limbă şi comunicare
11 mai 2017: Matematică şi Ştiinţe ale naturii
            

EVALUAREA NAŢIONALĂ - 2016
la finalul clasei a II-a, a IV-a, a VI-a
 
 
CALENDARUL 
de administrare a Evaluărilor Naţionale la finalul claselor  a II-a, a IV-a și a VI-a 
în anul şcolar 2015-2016 
 
1. Evaluarea competenţelor fundamentale la finalul clasei a II-a: 
 
            06 iunie 2016                           Scris – Limba română 
            07 iunie 2016                           Citit – Limba română 
                                                            Scris-Citit – Limba română pentru minorităţile naţionale 
            08 iunie 2016                           Matematică 
            09 iunie 2016                           Scris – Limba maternă 
            10 iunie 2016                           Citit – Limba maternă 
 
2. Evaluarea competenţelor fundamentale dobândite în ciclul primar la finalul clasei a IV-a: 
 
            30 mai 2016                           Limba română 
            31 mai 2016                           Matematică 
            02 iunie 2016                          Limba maternă 
 
3. Evaluarea elevilor la finalul clasei a VI-a: 
 
            23 mai 2016                          Limbă şi comunicare 
            24 mai 2016                          Matematică şi Ştiinţe ale naturii 
 
 
 
 
 
 

EVALUAREA NAŢIONALĂ - 2015
la finalul clasei a II-a, a IV-a, a VI-a
 
Ordin nr. 5123/15.12.2014 privind aprobarea Metodologiei de organizare şi desfăşurare a Evaluărilor Naţionale la finalul claselor a II-a, a IV-a şi a VI-a în anul şcolar 2014-2015 şi pentru aprobarea Calendarului de administrare a acestora (aici)
 
CALENDARUL 
de administrare a Evaluărilor Naţionale la finalul claselor  a II-a, a IV-a și a VI-a 
în anul şcolar 2014-2015 
 
1. Evaluarea competenţelor fundamentale la finalul clasei a II-a: 
 
            18 mai 2015                           Scris – Limba română 
            19 mai 2015                           Citit – Limba română 
                                                           Scris-Citit – Limba română pentru minorităţile naţionale 
            20 mai 2015                           Matematică 
            21 mai 2015                           Scris – Limba maternă 
            22 mai 2015                           Citit – Limba maternă 
 
2. Evaluarea competenţelor fundamentale dobândite în ciclul primar la finalul clasei a IV-a: 
 
            26 mai 2015                           Limba română 
            27 mai 2015                           Matematică 
            28 mai 2015                           Limba maternă 
 
3. Evaluarea elevilor la finalul clasei a VI-a: 
 
            2 iunie 2015                          Limbă şi comunicare 
            3 iunie 2015                           Matematică şi Ştiinţe ale naturii 
 
METODOLOGIA de organizare şi desfăşurare a Evaluărilor Naţionale la finalul claselor a II-a, a IV-a şi a VI-a în anul şcolar 2014-2015 (aici)