Prezentarea scolii

Şcoala Gimnazială ,,AVRAM IANCU”Alba Iulia – un alt fel de şcoală

corpul-A Şcoala Gimnazială ,,AVRAM IANCU” din Alba Iulia este cea mai veche şcoală din oraş, datând din anul 1894. Este o şcoală în care se îmbină într-un mod armonios tradiţia şi modernitatea. Şcoala beneficiază de o amplasare în zona centrală, într-un vechi şi liniştit cartier de case, precum şi de o arhitectură deosebită.

 Prin  rezultatele şi performanţele  obţinute de-a lungul timpului de elevii şi cadrele didactice, atât la evaluările  naţionale, cât şi la  concursuri şi olimpiade, Şcoala Gimnazială ,,AVRAM IANCU” Alba Iulia a obţinut, în anul 2010, prin ordin al Ministrului Educaţiei, titlul de ,,ŞCOALĂ DE EXCELENŢĂ” fiind singura şcoală din judeţ cu acest titlu.

Este o şcoală de mărime medie, având peste 780 de elevi proveniţi din mediul urban, dar şi rural. Din 2010 este arondată şcolii noastre şi Şcoala Gimnazială Oarda cu un număr de 45 de elevi.

Corpul profesoral cuprinde 49 de cadre didactice calificate, majoritatea având gradul didactic unu şi doi.

În şcoala noastră, datorită investiţiei de peste 33 miliarde de lei acordate de MECT în 2006-2007, condiţiile de învăţare sunt la standarde europene. Şcoala dispune de săli de clasă şi cabinete renovate, dotate cu mobilier modern şi cu mijloace de învăţământ din cele mai performante, iar condiţiile igienico-sanitare sunt cu totul deosebite.

Elevilor le este oferită o gamă largă de activităţi educative extraccuriculare atractive, multe din ele realizate din iniţiativa lor, pentru că dorim să le încurajăm spiritul de iniţiativă şi să le susţinem ideile şi opţiunile. De asemenea, prin toate aceste  activităţi educative  pe care le realizăm urmărim formarea unor abilităţi de viaţă şi  dezvoltarea personală a elevilor . Festivalul Naţional de Tradiţii şi Obiceiuri Populare „La porţile Apusenilor”, Simpozionul Naţional cu tema „Avram Iancu – model şi inspiraţie”, Simpozionul Naţional ,,A fi român astăzi” sunt proiecte naţionale, iniţiate de şcoala noastră,  cu impact in rândul elevilor, cadrelor didactice, dar şi în comunitate.

 Întreaga activitate didactică şi educativă a corpului profesoral este în beneficiul tuturor copiilor acestei şcoli, ideea de un alt fel de şcoală referindu-se şi la faptul că în şcoala noastră atenţia este acordată în egală măsură copilului cu cerinţe educative speciale, cât şi copilului capabil de performanţă. Cred că Şcoala „Avram Iancu” reprezintă o şcoală pentru copii, familie şi comunitate.