MISIUNEA ŞCOLII

        Şcoala ,,Avram Iancu”este un atelier de personalitate în care creştem copii cu mintea activă şi creativă, capabili să-şi descopere talentele înnăscute şi cărora le cultivăm perseverenţa de a-şi urma idealurile, pentru că noi credem că toţi copiii au nevoie să reuşească şi să fie împliniţi.

 

VIZIUNEA ŞCOLII

     Vrem să contribuim la crearea unei lumi bune, dinamice şi de succes, construită de oameni responsabili şi încrezători în ei înşişi.

 

OBIECTIVE

O1- Construirea unor contexte de învăţare interactive, dinamice şi participative în care să facilităm exprimarea minţii active şi creative a elevilor pentru dezvoltarea abilităţilor şi atitudinilor cheie necesare atingerii performanţei şcolare.

O2 - Dirijarea unor proiecte educaţionale extracurriculare prin care stimulăm iniţiativa personală a dascălilor şi elevilor şi libera lor exprimare, valorizând şi recunoscând talentele înnăscute.  

O3 - Dezvoltarea de parteneriate utile şi inteligente prin care şcoala împreună cu familia susţin explorarea şi exprimarea idealurilor pentru ca elevii să-şi discearnă propriul parcurs şi să-şi atingă împlinirea personală.

O4 - Îmbunătăţirea infrastructurii şi a bazei materiale cu aportul autorităţilor locale şi a agenţilor economici creând, astfel, cadrul adecvat pentru activităţi cotidiene specifice şcolii, la standarde înalte.

O5 - Susţinerea învăţării dascălilor în şlefuirea atitudinii performante, deschise şi flexibile pentru a fi capabili să ofere un răspuns potrivit în contexte mereu în schimbare.