ADMITEREA 
pentru anul școlar 2019-2020
 
 • ADMITEREA în învăţământul liceal de stat pentru anul școlar 2019-2020

 

OMEN nr. 4829/30.08.2018 privind organizarea şi desfăşurarea admiterii în învăţământul liceal de stat pentru anul şcolar 2019-2020 - aici
 
Cuprinde: 
Calendarul admiterii în învăţământul liceal de stat pentru anul şcolar 2019-2020
Calculul mediei de admitere utilizate pentru admiterea în invăţământul liceal pentru anul şcolar 2019-2020  - cu excepția colegiilor naționale militare
Calculul mediei de admitere utilizate pentru admiterea în invăţământul liceal pentru anul şcolar 2019-2020 în colegiile naționale militare
 
 • ADMITEREA în învățământul profesional de stat și în învățământul dual pentru anul școlar 2019-2020
OMEN nr. 5031/04.09.2018 privind organizarea, desfășurarea și calendarul admiterii în învățământul profesional de stat și în învățământul dual pentru anul școlar 2019-2020 aici
Cuprinde: 
Anexa 1 - Calendarul admiterii în învăţământul profesional de stat pentru anul şcolar 2019-2020 aici
Anexa 2 - Calendarul admiterii în învăţământul dual pentru calificări profesionale de nivel 3, conform Cadrului Național al calificărilor pentru anul şcolar 2019-2020 aici

 

 


ADMITEREA 

pentru anul școlar 2018-2019
 
 • ADMITEREA în învăţământul liceal de stat pentru anul școlar 2018-2019
OMEN nr. 4794/31.08.2017 privind organizarea şi desfăşurarea admiterii în învăţământul liceal de stat pentru anul şcolar 2018-2019 - aici
Cuprinde: 
Anexa 1 - Calendarul admiterii în învăţământul liceal de stat pentru anul şcolar 2018-2019
Anexa 2 - Calculul mediei de admitere utilizate pentru admiterea în invăţământul liceal pentru anul şcolar 2018-2019
 
 • ADMITEREA în învățământul profesional de stat și în învățământul dual pentru anul școlar 2018-2019
OMEN nr. 4795/31.08.2017 privind organizarea, desfășurarea și calendarul admiterii în învățământul profesional de stat și în învățământul dual pentru anul școlar 2018-2019 aici
Cuprinde: 
Anexa 1 - Calendarul admiterii în învăţământul profesional de stat pentru anul şcolar 2018-2019
Anexa 2 - Calendarul admiterii în învăţământul dual pentru calificări profesionale de nivel 3, conform Cadrului Național al calificărilor pentru anul şcolar 2018-2019
 

 
ADMITEREA
în învăţământul liceal de stat pentru anul şcolar 2017-2018
 

OMENCS nr. 5077/31.08.2016 privind organizarea şi desfăşurarea admiterii în învăţământul liceal de stat pentru anul şcolar 2017-2018 - aici

Cuprinde: 
Anexa 1 - Calendarul admiterii în învăţământul liceal de stat pentru anul şcolar 2017-2018
Anexa 2 - Calculul mediei de admitere utilizate pentru admiterea în invăţământul liceal pentru anul şcolar 2017-2018

ADMITEREA
în învăţământul liceal şi profesional de stat
pentru anul şcolar 2016-2017
 
 • Ghidul candidatului pentru admiterea în învăţământul liceal şi profesional de stat, an şcolar 2016-2017 se găseşte aici
 • OMECS nr. 5082/31.08.2015 privind  organizarea şi desfăşurarea admiterii în învăţământul liceal şi profesional de stat pentru anul şcolar 2016-2017 - aici
 • Calendarul admiterii în învăţământul liceal de stat pentru anul şcolar 2016-2017, prevăzut în anexa nr. 1 la OMECS nr. 5082/31.08.2015 - aici
 • Calculul mediei de admitere utilizate pentru admiterea în invăţământul liceal - aici
 • Metodologia de organizare şi desfăşurare a admiterii în învăţământul liceal de stat pentru anul şcolar 2011-2012, aprobată prin Ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 4.802/2010 privind organizarea şi desfăşurarea admiterii în învăţământul liceal de stat pentru anul şcolar 2011-2012 valabilă şi în anul şcolar 2015-2016 - aici
 • Metodologia de organizare şi desfăşurare şi structura probelor de aptitudini pentru admiterea în liceele vocaţionale, prevăzută în anexa nr. 3 la Ordinul ministrului educației naționale nr. 4.432/2014, cu modificările ulterioare. - aici
 • Metodologia de organizare şi desfăşurare şi structura probei de verificare a cunoştinţelor de limbă modernă pentru admiterea în anul şcolar 2011-2012 în clasele a IX-a cu program bilingv de predare a unei limbi moderne de circulaţie internaţională, aprobată prin Ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 4.802/2010 - aici
 • Calendarul admiterii în învăţământul profesional de stat pentru anul şcolar 2016-2017, prevăzut în anexa nr. 3 la OMECS nr. 5082/31.08.2015 - aici
 • Metodologia de organizare şi desfăşurare a admiterii în învăţământul profesional de stat cu durata de 3 ani, aprobată prin Ordinul ministrului educaţiei naționale nr. 3.136/2014 privind organizarea, funcționarea, admiterea şi calendarul admiterii în învăţământul profesional de stat cu durata de 3 ani. - aici

 
 
ADMITEREA
în învăţământul liceal şi profesional de stat
pentru anul şcolar 2015-2016
 
GHIDUL CANDIDATULUI - 2015 (aici)
Cuprinde:
-Planul de şcolarizare pentru admiterea în învăţământul liceal şi profesional de stat pentru anul şcolar 2015-2016
-OMECS privind organizarea şi desfăşurarea admiterii
-Calendarul admiterii în liceu
-Metodologia de organizare şi desfăşurare a admiterii în liceu
-Model - Fişa de înscriere în anul şcolar 2015-2016 la admiterea în clasa a IX-a - învăţământul liceal de stat
-Calendarul admiterii în învăţământul profesional
-Metodologia de organizare şi desfăşurare a admiterii în învăţămâtul profesional
-Model - Fişa de înscriere în anul şcolar 2015-2016 pentru înscriere în învăţământul profesional de stat cu durata de 3 ani