Home

 
 
 
 
 
DEVIZA ŞCOLII „AVRAM IANCU” ALBA IULIA
Şcoala “Avram Iancu” - o şcoală pentru copii, familie
şi comunitate
 
 
Dragi elevi,
Dragi profesori,
Dragi părinți,
 
Cu emoție și bucurie ne revedem azi, în prima zi de școală a unui nou an școlar!
Bine ati venit și revenit la școala!
Dincolo de emoții și bucurii, de sentimente și trăiri, aș vrea să vă transmit gândul meu, acum la acest început de an școlar.
Despre noi, elevi, profesori și părinți, se spune că suntem actori ai educației/învățării. Din această perspectivă aș vrea să subliniez cât este de important să-ți știi rolul pe care îl ai, să-l joci bine și să ai succes!
Rolurile noastre sunt destul de clare și precise, deși uneori se întrepătrund. Voi, elevii, în principal, aveți rolul de a studia, de a explora, de a vă dezvolta, de a vă construi din punct de vedere al cunoașterii, moral, atitudinal, spiritual. În fiecare zi, la fiecare disciplină de învățământ, prin învățare, veți dobândi competențele necesare pentru viitorul vostru, pentru devenirea voastră ca oameni și ca profesioniști. Rolul vostru se interpretează cu bucurie, ambiție, perseverență, cu consecvență, seriozitate, curaj.
Pentru noi, dragi dascăli, rolul este acela de a fi modele demne de urmat, pentru elevii noștri, de a transmite cunoștințe, de a forma deprinderi, atitudini și valori, de a forma caractere, atât în actul didactic, cât și în activitățile educative formale și informale. Aceasta este profesia noastră, pentru care este nevoie de empatie, exigență, entuziasm, bunătate, dăruire, tact, vocație.
Rolul dumneavoastră, dragi părinți, este acela de susținători necondiționați și permanenți ai copiilor și ai dascălilor, contribuind și facilitând astfel reușita educației. În ipostaza de susținători, dumneavoastră, părinții trebuie să dați dovadă de înțelepciune, înțelegere, implicare, bunătate, echilibru, responsabilitate.
Este foarte important să ne cunoaștem rolurile, să le indeplinim cât mai bine, să nu le amestecăm sau să le încurcăm între noi. Așa vom avea garanția succesului.
Succesul pe care îl vizăm nu poate veni numai dacă între noi relațiile și comunicarea sunt de calitate.
Relațiile dintre oameni, tot mai deteriorate azi, trebuie să fie deschise, bazate pe empatie și respect reciproc, pe îngăduință, pe bunătate și încredere și să ducă la buna noastră conlucrare pentru formarea unor adolescenți cu un caracter frumos și capabili de reușită în viață!
Învățătura cea bună începe acasă, prin părinți, trece prin școala, prin dascali, și se întinde peste întreaga viață, prin voi înșivă. Nu se termină, ci crește mereu, transformă, leagă informații, procese și lucruri. Și nu se poate măsura în note sau calificative sau procente, ci în oameni capabili, lucizi, creativi, buni și, mai cred eu, fericiți !
Vă doresc ca în acest an școlar să dăm strălucire școlii și vietilor noastre, prin învățătură, prin faptele bune pe care le facem, prin atitudini și gesturi, să avem parte de frumos, căutând frumosul în tot ce ne înconjoară!

SUCCES TUTUROR!
 
PROF. Elena IGNAT, Director al Şcolii Gimnaziale ,,Avram Iancu”
 
 
 
 

 

     

 

           ​