ȘCOALA GIMNAZIALĂ „AVRAM IANCU”
     ALBA IULIA, str. Moldovei nr. 2
     Telefon/fax: 0258-811548
     e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 
 
 
 
ÎNSCRIEREA ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL PRIMAR
PENTRU ANUL ȘCOLAR 2024-2025
 
 
LISTA copiilor admiși în clasa pregătitoare pentru anul școlar 2024-2025  aici

LISTA locurilor rămase libere după prima etapă aici 


În anul şcolar 2024-2025, conform planului de şcolarizare aprobat, vor funcţiona la Şcoala Gimnazială „Avram Iancu", Alba Iulia - 4 clase pregătitoare - 88 locuri (din care 22 de locuri sunt destinate copiilor din Oarda de Sus și Oarda de Jos care își vor desfășura activitatea în clădirea Școlii Gimnaziale Oarda de Jos)

Străzile arondate Şcolii Gimnaziale „Avram Iancu" Alba Iulia, le găsiţi aici


Metodologia și calendarul înscrierii în învățământul primar pentru anul școlar 2024-2025 aprobate prin OME nr. 4019/15.03.2024 aici


PROGRAMUL DE ÎNSCRIERE - PRIMA ETAPĂ

11 aprilie - 14 mai 2024, de luni până joi, între orele 800 - 1800 și vineri, între orele 800 - 1700  la secretariatul Școlii Gimnaziale „Avram Iancu” Alba Iulia.


  


INFORMAŢII SUPLIMENTARE

 • Ministerul Educaţiei: www.edu.ro
 • Inspectoratul şcolar judeţean Alba la adresa:  https://isjalba.ro  (sectiunea ÎNSCRIEREA ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL PRIMAR)
 •  al ISJ ALBA:  0800816258

 
ÎNSCRIEREA ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL PRIMAR
PENTRU ANUL ȘCOLAR 2023-2024
 
REPARTIZAREA elevilor în clasa pregătitoare în anul școlar 2023-2024 aici
Festivitatea de deschidere a anului şcolar 2023-2024 va avea loc luni, 11 septembrie 2023, la ora 945 

În anul şcolar 2023-2024, conform planului de şcolarizare aprobat, vor funcţiona la Şcoala Gimnazială „Avram Iancu", Alba Iulia - 3 clase pregătitoare - 66 locuri

Străzile arondate Şcolii Gimnaziale „Avram Iancu" Alba Iulia, le găsiţi aici


Metodologia și calendarul înscrierii în învățământul primar pentru anul școlar 2023-2024 aprobate prin OME nr. 3704/17.02.2023 aici


PROGRAMUL DE ÎNSCRIERE - PRIMA ETAPĂ

3 mai - 18 mai 2023, de luni până joi, între orele 800 - 1800 și vineri, între orele 800 - 1700  la secretariatul Școlii Gimnaziale „Avram Iancu” Alba Iulia.


 

EVALUAREA NIVELULUI DE DEZVOLTARE A COPIILOR ÎN VEDEREA ÎNSCRIERII ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL PRIMAR

PENTRU ANUL ȘCOLAR 2023-2024

 
În perioada 5 aprilie-26 aprilie 2023, în vederea înscrierii în clasa pregătitoare în anul școlar 2023-2024,se va realiza evaluarea nivelului de dezvoltare a copiilor care împlinesc vârsta de 6 ani în intervalul 1 septembrie – 31 decembrie 2023 și care:
 • nu au frecventat grădinița;
 • s-au întors din străinătate.

Evaluarea nivelului de dezvoltare a copiilor care nu au frecventat grădinița sau care s-au întors din străinătate va fi realizată de către o comisie formată din profesori consilieri școlari din cadrul Centrului Județean de Resurse și Asistență Educațională Alba, în locațiile stabilite de către Comisia județeană de înscriere în învățământul primar, la sediul instituției din Alba Iulia, B-dul 1 Decembrie 1918. Nr. 68, cod 510214, (sediul DGASPC), telefon 0726285728.

Documente necesare:

 • Cerere evaluare Anexa 2 la Metodologia de înscriere a copiilor în învăţământul primar, aprobată prin Ordinul ministrului educaţiei nr. 3.445/2022 privind aprobarea Metodologiei de înscriere a copiilor în învăţământul primar şi a Calendarului înscrierii în învăţământul primar pentru anul şcolar 2022-2023) pentru evaluarea dezvoltării copiilor care împlinesc vârsta de 6 ani în perioada 1 septembrie-31 decembrie 2023 inclusiv şi care: • nu au frecventat grădiniţa; • s-au întors din străinătate
 • Copie certificat de naștere copil;
 • Copii după actele de identitate ale ambilor părinți;
 • Alte documente relevante dacă este cazul (copie după certificat de deces, copie după sentință de divorț, copie după actul de împuternicire în vederea reprezentării părintelui)
 

 

ÎNSCRIEREA ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL PRIMAR

PENTRU ANUL ȘCOLAR 2022-2023
 
 
LISTA copiilor admiși în clasa pregătitoare pentru anul școlar 2022-2023  aici

NU sunt locuri rămase libere după prima etapă. 
 

Procedură operațională Cod P.O_04_18 privind soluţionarea situațiilor excepționale care necesită amânarea înscrierii în învățământul primar sau cele care nu se încadrează în calendarul înscrierii în învățământul primar - aici

Procedură operațională Cod P.O.04_15 de repartizare a copiilor  pe locurile disponibile,  în a doua etapă de înscriere, în clasa pregătitoare, pentru  anul școlar 2022-2023 - aici

Procedură operațională Cod. 04_17  privind constituirea formațiunilor de elevi în clasa pregătitoare, pentru anul școlar 2022-2023 - aici


Miercuri, 13.04.2022, ora 1700, Şcoala Gimnazială "Avram Iancu" Alba Iulia organizează "ZIUA PORŢILOR DESCHISE". Activitatea se adresează părinţilor şi preşcolarilor, în vederea înscrierii în învăţământul primar pentru anul şcolar 2022-2023.

 
 

În anul şcolar 2022-2023, conform planului de şcolarizare aprobat, vor funcţiona la Şcoala Gimnazială „Avram Iancu", Alba Iulia - 5 clase pregătitoare - 110 locuri

Străzile arondate Şcolii Gimnaziale „Avram Iancu" Alba Iulia, le găsiţi aici

Metodologia și calendarul înscrierii în învățământul primar pentru anul școlar 2022-2023 aprobate prin OME nr. 3445/17.03.2022 aici


PROGRAMUL DE ÎNSCRIERE - PRIMA ETAPĂ

11 aprilie - 10 mai 2022, de luni până joi, între orele 800 - 1800 și vineri, între orele 800 - 1700  la secretariatul Școlii Gimnaziale „Avram Iancu” Alba Iulia.


Fișa de înscriere (va fi disponibilă în perioada 11.04.2022-10.05.2022 pentru înscrierile aferente etapei I, respectiv 31.05.2022-07.06.2022 pentru înscrierile aferente etapei a II-a).

Pagină web dedicată pentru completarea on-line a cererii de înscriere: https://inscriere.edu.ro/

Atenție! Validarea fișei de înscriere este obligatorie și se face la unitatea de învățământ la care părintele solicită înscrierea și constă în compararea datelor introduse în aplicația informatică cu documentele transmise de părinte.


ACTELE NECESARE ÎNSCRIERII

 • Cerere-tip de înscriere;
 • Actul de identitate al părintelui/tutorelui legal – copie şi original;
 • Certificatul de naştere al copilului – copie şi original;
 • Recomandarea de la grădiniță/rezultatul evaluării copilului de la CJRAE (pentru copiii care împlinesc vârsta de 6 ani în perioada 1 septembrie-31 decembrie 2022 inclusiv);
 • Declarația pe propria răspundere în situația completării cererii de înscriere on-line si a transmiterii documentelor prin e-mail sau prin poștă;
 • Hotărârea judecătorească definitivă din care rezultă modul în care se exercită autoritatea părintească și unde a fost stabilită locuința copilului, în cazul părinților divorțați.
 • Alte documente care să ateste îndeplinirea criteriilor generale (pentru copiii care nu sunt din circumscripţia şcolară).

PENTRU COPIII CARE NU SUNT DIN CIRCUMSCRIPŢIA ŞCOLARĂ

Documente care atestă îndeplinirea criteriilor generale:

 • Certificat medical de încadrare în grad de handicap a copilului;
 • Document care dovedeşte că este orfan de ambii părinţi/provine de la o casă/centru de plasament/plasament familial;
 • Document care dovedeşte că este orfan de un singur părinte;
 • Are un frate sau o soră înmatriculat/înmatriculată în unitatea de învățământ dorită. 

Părintele poate opta:

 • Pentru înscrierea la şcoala de circumscripție – în această situație, copilul este automat înscris.
 • Pentru o unitate de învățământ, alta decât şcoala de circumscripție – în această situație, copilul este înscris în limita locurilor libere şi, dacă este cazul, pe baza criteriilor generale.
 • Părintele poate solicita ca locul la şcoala de circumscripție să fie rezervat pentru eventualitatea în care copilul nu este admis la unitatea de învățământ pentru care părintele a făcut opțiunea.
   La înscriere au prioritate copiii din circumscripţie, iar apoi cei din afara circumscripţiei, în limita locurilor libere.
   Aplicaţia informatică nu permite înscrierea copilului la mai multe unităţi de învăţământ.

 

 


EVALUAREA NIVELULUI DE DEZVOLTARE A COPIILOR ÎN VEDEREA ÎNSCRIERII ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL PRIMAR

PENTRU ANUL ȘCOLAR 2022 – 2023

 
În perioada 30 martie – 8 aprilie 2022, în vederea înscrierii în clasa pregătitoare în anul școlar 2022-2023, CJRAE ALBA va realiza evaluarea nivelului de dezvoltare a copiilor care împlinesc vârsta de 6 ani în intervalul 1 septembrie – 31 decembrie 2022 si care:
 • nu au frecventat grădinița;
 • s-au întors din străinătate.

Informații pentru părinți privind evaluarea nivelului de dezvoltare a copiilor în vederea înscrierii în clasa pregătitoare

Părinții copiilor aflați în aceste situații depun/transmit prin e-mail la adresa  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  sau prin poștă, la adresa CJRAE Alba,  B-dul 1 Decembrie 1918. Nr. 68, cod 510214, (sediul DGASPC)  cererea-tip prin care se solicită evaluarea copilului în vederea stabilirii nivelului de dezvoltare al acestuia.

Modelul cererii poate fi descărcat AICI

Programarea se poate realiza și la telefon  0726285728


 
 

INFORMAŢII SUPLIMENTARE

 • Ministerul Educaţiei: www.edu.ro
 • Inspectoratul şcolar judeţean Alba la adresa:  https://isjalba.ro  (sectiunea ÎNSCRIEREA ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL PRIMAR)
 •  al ISJ ALBA:  0800816258
 

 
 
ÎNSCRIEREA ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL PRIMAR
PENTRU ANUL ȘCOLAR 2021-2022
 
 

REPARTIZAREA elevilor în clasa pregătitoare în anul școlar 2021-2022 aici
 

LISTA copiilor admiși în clasa pregătitoare pentru anul școlar 2021-2022  aici

Locurile rămase libere după prima etapă aici

În anul şcolar 2021-2022, conform planului de şcolarizare aprobat, vor funcţiona la Şcoala Gimnazială "Avram Iancu", Alba Iulia - 4 clase pregătitoare - 88 locuri

Străzile arondate Şcolii Gimnaziale "Avram Iancu" Alba Iulia, le găsiţi aici

Ordinul ME nr. 3473/10.03.2021 privind aprobarea Metodologiei de înscriere a copiilor în învățământul primar pentru anul școlar 2021-2022 și a Calendarului înscrierii - aici

METODOLOGIA de înscriere a copiilor în învăţământul primar pentru anul şcolar 2021-2022 - aici

CALENDARUL înscrierii în învăţământul primar pentru anul şcolar 2021-2022 - aici


PROGRAMUL DE ÎNSCRIERE - PRIMA ETAPĂ

29 martie - 28 aprilie 2021, de luni până joi, între orele 800 - 1800 și vineri, între orele 800 - 1700  la secretariatul Școlii Gimnaziale „Avram Iancu” Alba Iulia.

Informații pentru părinți (extras din metodologie)


EVALUAREA PSIHOSOMATICĂ a copiilor care împlinesc vârsta de 6 ani în perioada 1 septembrie-31 decembrie 2021 inclusiv

Perioada de desfăşurare a evaluărilor: 22 martie – 27 aprilie2020

1. Pentru copiii care au frecventat grădinița înscrierea în clasa pregătitoare se face la solicitarea scrisă a părinților, în baza recomandării eliberate de grădiniță.

Cererea de recomandare pentru înscrierea la clasa pregătitoare - se depune la Grădiniță

2. Pentru copiii care NU au frecventat grădinița sau au revenit din străinătate evaluarea psihosomaticăse efectuează de către CJRAE, astfel:
Programul de lucru: Luni – Vineri,  între orele 1000 – 1800 cu programare la nr. de telefon 0720091460
Locul: B-dul 1 Decembrie 1918 nr. 68 – sediul DGASPC

Informații pentru părinți

Cerere părinte - evaluarea nivelului de dezvoltare a copilului 2021


ACTELE NECESARE ÎNSCRIERII

 • Cerere-tip de înscriere;
 • Actul de identitate al părintelui/tutorelui legal – copie şi original;
 • Certificatul de naştere al copilului – copie şi original;
 • Recomandarea de la grădiniță/rezultatul evaluării copilului de la CJRAE (pentru copiii care împlinesc vârsta de 6 ani în perioada 1 septembrie-31 decembrie 2021 inclusiv);
 • Declarația pe propria răspundere în situația completării cererii de înscriere on-line si a transmiterii documentelor prin e-mail sau prin poștă;
 • Hotărârea judecătorească definitivă din care rezultă modul în care se exercită autoritatea părintească și unde a fost stabilită locuința copilului, în cazul părinților divorțați.
 • Alte documente care să ateste îndeplinirea criteriilor generale (pentru copiii care nu sunt din circumscripţia şcolară).

PENTRU COPIII CARE NU SUNT DIN CIRCUMSCRIPŢIA ŞCOLARĂ

Documente care atestă îndeplinirea criteriilor generale:

 • Certificat medical de încadrare în grad de handicap a copilului;
 • Document care dovedeşte că este orfan de ambii părinţi/provine de la o casă/centru de plasament/plasament familial;
 • Document care dovedeşte că este orfan de un singur părinte;
 • Are un frate sau o soră înmatriculat/înmatriculată în unitatea de învățământ dorită. 

INFORMAŢII SUPLIMENTARE

 • Ministerul Educaţiei la adresa: www.edu.ro
 • Inspectoratul şcolar judeţean Alba la adresa: www.isjalba.ro
 •  al ISJ ALBA:  0800816258

 

ÎNSCRIEREA ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL PRIMAR
PENTRU ANUL ȘCOLAR 2020-2021

 


 
REPARTIZAREA elevilor în clasa pregătitoare în anul școlar 2020-2021 aici
Repartizarea s-a făcut în ședința CA din data de 2.09.2020.
 
Nu sunt locuri libere după prima etapă.
 
Noul calendar al admiterii în învățământul primar - anul școlar 2020-2021
 
 
 
Ordinul de ministru nr. 4.224/12.05.2020 pentru modificarea Calendarului și a Metodologiei de înscriere a copiilor în învățământul primar pentru anul școlar 2020-2021, aprobate prin ordinul nr. 3.277/17.02.2020

În anul şcolar 2020-2021, conform planului de şcolarizare aprobat, vor funcţiona la Şcoala Gimnazială "Avram Iancu", Alba Iulia - 3 clase pregătitoare - 75 locuri
 

Străzile arondate Şcolii Gimnaziale "Avram Iancu" Alba Iulia, le găsiţi aici


 
Luni, 02.03.2020, ora 1700, Şcoala Gimnazială "Avram Iancu" Alba Iulia organizează "ZIUA PORŢILOR DESCHISE". Activitatea se adresează părinţilor şi preşcolarilor, în vederea înscrierii în învăţământul primar pentru anul şcolar 2020-2021.
 

CALENDARUL și METODOLOGIA de înscriere a copiilor în învăţământul primar pentru anul şcolar 2020-2021, conform Ordinului MEC nr. 3277/17.02.2020 - aici


PROGRAMUL DE ÎNSCRIERE - PRIMA ETAPĂ

4-23 martie 2020, de luni până joi, între orele 800 - 1800 și vineri, între orele 800 - 1700  la secretariatul Școlii Gimnaziale „Avram Iancu” Alba Iulia.

 


INFORMAŢII SUPLIMENTARE

 • Ministerul Educaţiei şi Cercetării la adresa: www.edu.ro
 • Inspectoratul şcolar judeţean Alba la adresa: www.isj.albanet.ro
 •  al ISJ ALBA:  0800816258

 
 
ÎNSCRIEREA ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL PRIMAR
PENTRU ANUL ȘCOLAR 2019-2020
 
 

Repartizarea pe clase a elevilor înmatriculați în clasa pregătitoare în anul școlar 2019-2020 aici
Notă: Repartizarea s-a realizat în ședința Consiliului de Administrație al Școlii Gimnaziale „Avram Iancu” Alba Iulia din data de 2.09.2019
 
Părinții care doresc să vină împreună cu copiii pentru a le cunoaște pe doamnele învățătoare de la clasele pregătitoare sunt așteptați la școală vineri, 6 septembrie 2019, între orele 12.00-13.00.

În anul şcolar 2019-2020, conform planului de şcolarizare aprobat, vor funcţiona la Şcoala Gimnazială "Avram Iancu", Alba Iulia - 3 clase pregătitoare - 75 locuri
 

Străzile arondate Şcolii Gimnaziale "Avram Iancu" Alba Iulia, le găsiţi aici


 
Joi, 28.02.2019, ora 1700, Şcoala Gimnazială "Avram Iancu" Alba Iulia organizează "ZIUA PORŢILOR DESCHISE" . Activitatea se adresează părinţilor şi preşcolarilor, în vederea înscrierii în învăţământul primar pentru anul şcolar 2019-2020.
 
Programul zilei:
1700- 1730 - Prezentarea metodologiei şi a a caledarului înscrierii copiilor în învăţământul primar;
1730 - 1745 - Activităţi desfăşurate de învăţătorii și elevii claselor a IV-a;
1745 - 1800 - Vizitarea unităţii de învăţământ;
1800 - 1830- Discuții individuale cu învățătorii claselor a IV-a
 

CALENDARUL înscrierii în învățământul primar pentru anul şcolar 2019-2020 - aici

METODOLOGIA de înscriere a copiilor în învăţământul primar pentru anul şcolar 2019-2020, conform Ordinului MEN nr. 3181/18.02.2019 - aici


PROGRAMUL DE ÎNSCRIERE - PRIMA ETAPĂ

4-22 martie 2019, de luni până vineri, între orele 800 - 1800, la secretariatul Școlii Gimnaziale „Avram Iancu” Alba Iulia.


UNDE VOR AVEA LOC ÎNSCRIERILE?

 • La unitatea de învăţământ, de luni până vineri, între orele 800-1800, la serviciul secretariat, prin completarea unei cereri tip de înscriere.
 • ONLINE pe un formular disponibil din 4 martie 2019 la adresa http://inscriere.edu.ro/ .  În această situaţie de înscriere părintele are obligaţia să  valideze cererea la serviciul secretariat.

ATENȚIE! Completarea cererii de înscriere online nu garantează înscrierea copilului dumneavoastră în unitatea de învățământ și nu elimină obligativitatea de a vă prezenta la unitatea de învăţământ unde doriţi înscrierea cu dosarul complet al copilului, în vederea validării acesteia. Acest formular vă permite doar să vă prezentați la secretariatul școlii cu datele copilului pre-completate, scurtând timpul de așteptare al dvs și al celorlalți părinți.


Cine se poate înscrie în clasa pregătitoare?

 • Copiii care împlinesc vârsta de 6 ani până la 31 august 2019, inclusiv.
 • Copiii care împlinesc vârsta de 6 ani în perioada 1 septembrie – 31 decembrie 2019 inclusiv, dacă evaluarea dezvoltării psihosomatice atestă pregătirea pentru parcurgerea cu succes a clasei pregătitoare.

ACTELE NECESARE ÎNSCRIERII

 • Cerere-tip de înscriere;
 • Actul de identitate al părintelui/tutorelui legal – copie şi original;
 • Certificatul de naştere al copilului – copie şi original;
 • Documentul prin care CJRAE comunică rezultatul pozitiv al evaluării dezvoltării psihosomatice a copilului (pentru copiii care împlinesc vârsta de 6 ani în perioada 1 septembrie-31 decembrie 2019 inclusiv);
 • Hotărârea judecătorească definitivă din care rezultă modul în care se exercită autoritatea părintească și unde a fost stabilită locuința copilului, în cazul părinților divorțați.
 • Alte documente care să ateste îndeplinirea criteriilor generale (pentru copiii care nu sunt din circumscripţia şcolară).

PENTRU COPIII CARE NU SUNT DIN CIRCUMSCRIPŢIA ŞCOLARĂ

Documente care atestă îndeplinirea criteriilor generale:

 • Certificat medical de încadrare în grad de handicap a copilului;
 • Document care dovedeşte că este orfan de ambii părinţi/provine de la o casă/centru de plasament/plasament familial;
 • Document care dovedeşte că este orfan de un singur părinte;
 • Are un frate sau o soră înmatriculat/înmatriculată în unitatea de învățământ dorită. 

EVALUAREA PSIHOSOMATICĂ a copiilor care împlinesc vârsta de 6 ani în perioada 1 septembrie-31 decembrie 2019, inclusiv

Perioada de desfăşurare a evaluărilor: 26 februarie – 20 martie 2019
Programul de lucru: Luni – Vineri,  între orele 1000 – 1800 (cu programare telefonică la nr. 0720091460)
Locul: Școala Gimnazială „Vasile Goldiș” Alba Iulia, str. Călărași nr. 2
 
Informații suplimentare aici

INFORMAŢII SUPLIMENTARE

 • Ministerul Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice la adresa: www.edu.ro
 • Inspectoratul şcolar judeţean Alba la adresa: www.isj.albanet.ro
 •  al ISJ ALBA:  0800816258

 

 

 
Înscrierea copiilor în clasa pregătitoare
pentru anul școlar 2018-2019
 
 
 
Luni, 5.03.2018, începând cu ora 930, Şcoala Gimnazială "Avram Iancu" Alba Iulia organizează "ZIUA PORŢILOR DESCHISE" în Sala de Sport a școlii. Activitatea se adresează părinţilor şi preşcolarilor, în vederea înscrierii în învăţământul primar pentru anul şcolar 2018-2019.
 
Programul zilei:
930 - 1000 - Prezentarea metodologiei şi a a caledarului înscrierii copiilor în învăţământul primar;
1000 - 1015 Activităţi desfăşurate de învăţătorii și elevii claselor a IV-a;
1015 - 1200 - Prezentarea şi vizitarea unităţii de învăţământ, a spațiilor expoziționale cu produse ale elevilor școlii, CDI etc.;
1200 - 1300- Discuții individuale cu învățătorii claselor a IV-a
 
Descarcă pliant aici
Descarcă afiș aici
 
Video Ziua portilor deschise pentru preșcolari  
 

 

 


În anul şcolar 2018-2019, conform planului de şcolarizare aprobat, vor funcţiona la Şcoala Gimnazială "Avram Iancu", Alba Iulia - 3 clase pregătitoare - 75 locuri

Străzile arondate Şcolii Gimnaziale "Avram Iancu" Alba Iulia, le găsiţi aici


Calendarul şi Metodologia de înscriere a copiilor în învăţământul primar pentru anul şcolar 2018-2019, conform Ordinului MEN nr. 3242/23.02.2018 - aici


PROGRAMUL DE ÎNSCRIERE

8-26 martie 2018, de luni până vineri, între orele 800 - 1800, la secretariatul şcolii.


Cine se poate înscrie în clasa pregătitoare?

 • Copiii care împlinesc vârsta de 6 ani până la 31 august 2018, inclusiv.
 • Copiii care împlinesc vârsta de 6 ani în perioada 1 septembrie – 31 decembrie 2018, inclusiv, la solicitarea părinților, dacă evaluarea dezvoltării psihosomatice atestă pregătirea pentru parcurgerea cu succes a clasei pregătitoare.

 


ACTELE NECESARE ÎNSCRIERII

 • Cerere-tip de înscriere;
 • Actul de identitate al părintelui/tutorelui legal – copie şi original;
 • Certificatul de naştere al copilului – copie şi original;
 • Documentul prin care CJRAE comunică rezultatul pozitiv al dezvoltării psihosomatice a copilului (pentru copiii care împlinesc vârsta de 6 ani în perioada 1 septembrie-31 decembrie 2018, inclusiv)
 • Hotărârea judecătorească definitivă din care rezultă modul în care se exercită autoritatea părintească și unde a fost stabilită locuința copilului, în cazul părinților divorțați;
 • Alte documente care să ateste îndeplinirea criteriilor generale (pentru copiii care nu sunt din circumscripţia şcolară)

PENTRU COPIII CARE NU SUNT DIN CIRCUMSCRIPŢIA ŞCOLARĂ

Documente care atestă îndeplinirea criteriilor generale:

 • Certificat medical de încadrare în grad de handicap a copilului;
 • Document care dovedeşte că este orfan de ambii părinţi/provine de la o casă/centru de plasament/plasament familial;
 • Document care dovedeşte că este orfan de un singur părinte;
 • Are un frate sau o soră înmatriculat/înmatriculată în unitatea de învățământ dorită. 

 
EVALUAREA  PSIHOSOMATICĂ
a copiilor care împlinesc vârsta de 6 ani în perioada 1 septembrie-31 decembrie 2018, inclusiv
 ÎN VEDEREA  ÎNSCRIERII  ÎN CLASA  PREGĂTITOARE
 
Calendarul evaluării psihosomatice a copiilor în vederea înscrierii în învățământul primar în anul școlar 2018-2019 - aici
 
 
INFORMAŢII SUPLIMENTARE
 • Ministerul Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice la adresa: www.edu.ro
 • Inspectoratul şcolar judeţean Alba la adresa: www.isj.albanet.ro
 •  al ISJ ALBA:  0800816258

 

 

**********

Înscrierea copiilor în clasa pregătitoare

an școlar 2017-2018
 
 
 
Vineri, 24.02.2017, începând cu ora 1100, Şcoala Gimnazială "Avram Iancu" Alba Iulia organizează "ZIUA PORŢILOR DESCHISE". Activitatea se adresează părinţilor şi preşcolarilor, în vederea înscrierii în învăţământul primar pentru anul şcolar 2017-2018.
Activitatea va consta în:
- prezentarea metodologiei şi a a caledarului înscrierii copiilor în învăţământul primar;
- prezentarea şi vizitarea unităţii de învăţământ;
- activităţi desfăşurate de învăţătorii claselor a IV-a
 
AFIS - aici
 

PROGRAMUL DE ÎNSCRIERE

27 februarie-16 martie 2017, de luni până vineri, între orele 800 - 1800, iar sâmbăta, între orele 900 – 1300, la secretariatul şcolii.
 

Cine se poate înscrie în clasa pregătitoare?

 • Copiii care împlinesc vârsta de 6 ani până la 31 august 2017, inclusiv.
 • Copiii care împlinesc vârsta de 6 ani în perioada 1 septembrie – 31 decembrie 2017, inclusiv, la solicitarea părinților, dacă evaluarea dezvoltării psihosomatice atestă pregătirea pentru parcurgerea cu succes a clasei pregătitoare.

 


UNDE VOR AVEA LOC ÎNSCRIERILE?

 • La unitatea de învăţământ, la care părintele doreşte înscrierea copilului, la serviciul secretariat prin completarea unei cereri tip de înscriere.
 • ONLINE pe un formular disponibil la adresa www.edu.ro, secțiunea Învățământ primar Înscrierea în învățământul primarsau pe https://inscriere.edu.ro), începând cu 27 februarie 2017. În această situaţie de înscriere părintele are obligaţia să  valideze cererea la serviciul secretariat al şcolii unde şi-a înscris copilul. 

ACTELE NECESARE ÎNSCRIERII

 • Cerere-tip de înscriere;
 • Actul de identitate al părintelui/tutorelui legal – copie şi original;
 • Certificatul de naştere al copilului – copie şi original;
 • Documentul prin care CJRAE comunică rezultatul pozitiv al dezvoltării psihosomatice a copilului (pentru copiii care împlinesc vârsta de 6 ani în perioada 1 septembrie-31 decembrie 2017 inclusiv)
 • Hotărârea judecătorească definitivă din care rezultă modul în care se exercită autoritatea părintească și unde a fost stabilită locuința copilului, în cazul părinților divorțați;
 • Alte documente care să ateste îndeplinirea criteriilor generale (pentru copiii care nu sunt din circumscripţia şcolară)

PENTRU COPIII CARE NU SUNT DIN CIRCUMSCRIPŢIA ŞCOLARĂ

Documente care atestă îndeplinirea criteriilor generale:

 • Certificat medical de încadrare în grad de handicap a copilului;
 • Document care dovedeşte că este orfan de ambii părinţi/provine de la o casă/centru de plasament/plasament familial;
 • Document care dovedeşte că este orfan de un singur părinte;
 • Are un frate sau o soră înmatriculat/înmatriculată în unitatea de învățământ dorită. 

 
EVALUAREA  PSIHOSOMATICĂ
a copiilor care împlinesc vârsta de 6 ani în perioada 1 septembrie-31 decembrie 2017, inclusiv
 ÎN VEDEREA  ÎNSCRIERII  ÎN CLASA  PREGĂTITOARE
 
Perioada de desfăşurare a evaluărilor: 22 februarie – 14 martie 2017
Programul de lucru: Luni – Vineri,  între orele 1000 – 1800 (cu programare)
Locul: CJRAE Alba – str. T. Vladimirescu nr. 39, în cadrul Colegiului Tehnic „Dorin Pavel” Alba Iulia, tel. 0258/811942 - pentru programare

Documente necesare:

 • Copie după actele de identitate ale părinților/tutorilor legali;
 • Copie a certificatului de naştere al copilului;
 • Copie a sentinţei de divorţ, dacă este cazul

Copilul va fi însoțit, în mod obligatoriu, de către unul dintre părinți, în prezența căruia se va realiza evaluarea psihosomatică.

Componența Comisiei de evaluare psihosomatică Zona Alba Iulia – CJRAE ALBA

Prof. Consilier Nicoară Dana
Prof. Consilier Cinăzan Lucia
Prof. Consilier Berkeți Ramona
Prof. Consilier Muntean Atena
Prof. Consilier Szilagyi Ildiko – asigură și evaluarea copiilor vorbitori de limbă maghiară
Prof. Consilier Vlad Carmen

În anul şcolar 2017-2018, conform planului de şcolarizare aprobat, vor funcţiona la:
 • Şcoala Gimnazială "Avram Iancu", Alba Iulia - 3 clase pregătitoare - 75 locuri
 • Şcoala Gimnazială Oarda - 0,25 clase pregătitoare - 6 locuri

 


CALENDARUL ÎNSCRIERII ÎN ÎNVĂŢĂMÂNTUL PRIMAR

CLASA PREGĂTITOARE

 

A. Prima etapă:  27 februarie – 16 martie 2017

 • de luni până vineri, între orele 800 – 1800
 • sâmbăta, între orele 900 – 1300

Procesarea cererilor-tip de înscriere se face în ordine, respectând următoarele priorităţi:

 • Repartizarea copiilor înscrişi din  circumscripţie;
 • Admiterea cererilor copiilor înscrişi din afara circumscripţiei, în limita locurilor disponibile;
 • Repartizarea la şcoala de circumscripţie a copiilor care nu au fost admişi din lipsă de locuri la şcoală, alta decât cea de circumscripţie, şi care au optat pentru întoarcerea la şcoala de circumscripţie

22-23 martie 2017 - afişarea listei copiilor înmatriculaţi, a locurilor rămase libere şi a listei copiilor neînscrişi, după prima etapă

B. A doua etapă: 24 - 30 martie 2017 la care participă doar cei care nu au fost cuprinşi într-o unitate de învățământ sau care nu au participat în prima etapă de înscriere. Părinții vor completa o nouă cerere de înscriere, repartizarea urmând să se facă pe locurile rămase disponibile, după prima etapă.

6 aprilie 2017 - afişarea listei finale cu copiii înscrişi în clasa pregătitoare


Calendarul şi  Metodologia de înscriere a copiilor în învăţământul primar pentru anul şcolar 2017-2018, conform Ordinului MEN nr. 3247/14.02.2017 - aici

 

Străzile arondate Şcolii Gimnaziale "Avram Iancu" Alba Iulia, respectiv Şcolii Gimnaziale Oarda [AR] le găsiţi aici


INFORMAŢII SUPLIMENTARE

 • Ministerul Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice la adresa: www.edu.ro
 • Inspectoratul şcolar judeţean Alba la adresa: www.isj.albanet.ro
 •  al ISJ ALBA:  0800816258

 


PROIECTUL Metodologiei de înscriere a copiilor în învăţământul primar pentru anul şcolar 2017-2018 - aici


 
 
 
Înscrierea copiilor în clasa pregătitoare
an școlar 2016-2017
 
 
 
 
 
 
PROGRAMUL DE ÎNSCRIERE
 
29 februarie-18 martie 2016, de luni până vineri, între orele 8 - 18, iar sâmbăta, între orele 900 – 1300 la secretariatul şcolii.
 

ACTELE NECESARE ÎNSCRIERII

 • Cerere-tip de înscriere;
 • Actul de identitate al părintelui/tutorelui legal – copie şi original;
 • Certificatul de naştere al copilului – copie şi original;
 • Documentul care atestă dezvoltarea psihosomatică corespunzătoare pentru parcurgerea clasei pregătitoare  (acolo unde este cazul);
 • Alte documente care să ateste îndeplinirea criteriilor generale şi/sau specifice (pentru copiii care nu sunt din circumscripţia şcolară)

În anul şcolar 2016-2017, conform planului de şcolarizare aprobat, vor funcţiona la:
 • Şcoala Gimnazială "Avram Iancu", Alba Iulia - 3 clase pregătitoare - 75 locuri
 • Şcoala Gimnazială Oarda - 0,25 clase pregătitoare - 6 locuri

Străzile arondate Şcolii Gimnaziale "Avram Iancu" Alba Iulia, respectiv Şcolii Gimnaziale Oarda [AR] le găsiţi aici


Miercuri, 24.02.2016, începând cu ora 1100, Şcoala Gimnazială "Avram Iancu" Alba Iulia organizează "ZIUA PORŢILOR DESCHISE". Activitatea se adresează părinţilor şi preşcolarilor, în vederea înscrierii în învăţământul primar pentru anul şcolar 2016-2017.
Activitatea va consta în:
- prezentarea metodologiei şi a a caledarului înscrierii copiilor în învăţământul primar;
- prezentarea şi vizitarea unităţii de învăţământ;
- activităţi desfăşurate de învăţătorii claselor a IV-a
 

Ordinul MENCS nr. 3158/15.02.2016 privind aprobarea Calendarului şi a Metodologiei de înscriere a copiilor în învăţământul primar pentru anul şcolar 2016-2017 - aici
Calendarul înscrierii în învăţământul primar pentru anul şcolar 2016-2017  - aici
Metodologia de înscriere a copiilor în învăţământul primar pentru anul şcolar 2016-2017 - aici

INFORMAŢII SUPLIMENTARE


PROIECTUL Metodologiei de înscriere a copiilor în învăţământul primar pentru anul şcolar 2016-2017 - aici

 
 
 
 
 
Înscrierea copiilor în clasa pregătitoare
an școlar 2015-2016
 
 
 
 
Miercuri, 18.02.2015, începând cu ora 1030, Şcoala Gimnazială "Avram Iancu" Alba Iulia organizează "ZIUA PORŢILOR DESCHISE". Activitatea se adresează părinţilor şi preşcolarilor, în vederea înscrierii în învăţământul primar pentru anul şcolar 2015-2016.
Activitatea va consta în:
- prezentarea metodologiei şi a a caledarului înscrierii copiilor în învăţământul primar;
- prezentarea şi vizitarea unităţii de învăţământ;
- activităţi desfăşurate de învăţătorii claselor a IV-a
AFIŞ aici

În anul şcolar 2015-2016, conform planului de şcolarizare aprobat, vor funcţiona la:
 • Şcoala Gimnazială "Avram Iancu", Alba Iulia - 3 clase pregătitoare - 75 locuri
 • Şcoala Gimnazială Oarda - 0,33 clase pregătitoare - 6 locuri

Străzile arondate Şcolii Gimnaziale "Avram Iancu" Alba Iulia, respectiv Şcolii Gimnaziale Oarda [AR] le găsiţi aici


Cine se poate înscrie în clasa pregătitoare?

 • Copiii care împlinesc vârsta de 6 ani până la 31 august 2015, inclusiv.
 • Copiii care împlinesc vârsta de 6 ani în perioada 1 septembrie – 31 decembrie 2015, inclusiv, la solicitarea părinților, dacă evaluarea dezvoltării psihosomatice atestă pregătirea pentru parcurgerea cu succes a clasei pregătitoare.

Cine se poate înscrie în clasa I?

 • Copiii care împlinesc vârsta de 7 ani până la data de 31 august 2015, inclusiv, și care nu au parcurs, anterior, clasa pregătitoare.
 • Copiii care împlinesc vârsta de 7 ani în perioada 1 septembrie-31 decembrie 2015, dacă evaluarea dezvoltării psihosomatice atestă pregătirea copilului pentru parcurgerea cu succes a clasei I.

ACTELE NECESARE ÎNSCRIERII
 • Cerere-tip de înscriere (se completează la secretariatul școlii);
 • Copie și original după actul de identitate al părintelui/tutorelui legal;
 • Copie și original al certificatului de naştere al copilului;
 • Documentul care atestă dezvoltarea psihosomatică corespunzătoare pentru parcurgerea clasei pregătitoare  (acolo unde este cazul);
 • Alte documente care să ateste îndeplinirea criteriilor generale și/sau specifice (pentru copiii care nu sunt din circumscripţia şcolară)

Documente care atestă îndeplinirea Criteriilor generale:

 • Certificat medical de încadrare în grad de handicap a copilului;
 • Document care dovedeşte că este orfan de ambii părinţi/provine de la o casă/centru de plasament/plasament familial;
 • Document care dovedeşte că este orfan de un singur părinte;
 • Are un frate sau o soră înmatriculat/înmatriculată în unitatea de învățământ dorită. 

CALENDARUL ÎNSCRIERII ÎN CLASA PREGĂTITOARE

A. Prima etapă:  23 februarie – 13 martie 2015
 • de luni până vineri, între orele 08.00 – 20.00
 • sâmbăta, între orele 09.00 – 13.00
Procesarea cererilor-tip de înscriere se face în ordine, respectând următoarele priorităţi:
 1. Repartizarea copiilor înscrişi din  circumscripţie;
 2. Admiterea copiilor înscrişi din afara circumscripţiei, în limita locurilor disponibile;
 3. Repartizarea la şcoala de circumscripţie a copiilor care nu au fost admişi din lipsă de locuri la şcoală, alta decât cea de circumscripţie, şi care au optat pentru întoarcerea la şcoala de circumscripţie

20-21 martie 2015 - afișarea listei copiilor înscriși, după prima etapă

B. A doua etapă: 24 martie – 3 aprilie 2015 la care participă doar cei care nu au fost cuprinși într-o unitate de învățământ sau care nu au participat în prima etapă de înscriere. Părinții vor completa o nouă cerere de înscriere, repartizarea urmând să se facă pe locurile rămase disponibile, după prima etapă.

10 aprilie 2015 - afișarea listei copiilor înscriși, după a doua etapă.


CALENDARUL ÎNSCRIERII ÎN CLASA I

A. Prima etapă: 23 februarie – 13 martie 2015 pentru părinţii care solicită înscrierea copilului la şcoala de circumscripţie.
 • de luni până vineri, între orele 08.00 – 20.00
 • sâmbăta, între orele 08.00 – 13.00
B. A doua etapă: 23 martie – 3 aprilie 2015 pentru părinţii care solicită înscrierea copilului în altă şcoală decât şcoala de circumscripţie.
 
10 aprilie 2015 - afişarea listei finale a copiilor înscrişi în clasa I.

Perioda de desfăşurare a evaluărilor: 17 februarie - 11 martie 2015


INFORMAŢII SUPLIMENTARE


Ordinul MECS nr. 3171/5.02.2015 privind aprobarea Calendarului şi a Metodologiei de înscriere a copiilor în învăţământul primar pentru anul şcolar 2015-2016 - aici
Calendarul înscrierii în învăţământul primar pentru anul şcolar 2015-2016  - aici
Metodologia de înscriere a copiilor în învăţământul primar pentru anul şcolar 2015-2016 - aici

 

OFERTĂ