Dotare

SPAȚII ȘCOLARE ȘI BAZA MATERIALĂ

Şcoala dispune de 3 corpuri de clădire:

  • Corpul A (parter + etaj) – pentru învăţământul gimnazial și primar cuprinde:
- 13 săli de clasă care funcţionează cu o medie de 30 elevi/clasă. Toate clasele din acest corp respectă normativele privind spaţiul/elev, condiţiile ambientale (lumină, aer)
- Centrul de documentare şi informare cu peste 3000 de volume, 4 calculatoare conectate la Internet, tablă SMART, video-proiector, 1 laptop, televizor, aparat audiovideo
- cabinet de asistenţă psihopedagogică
- 1 birou director
- 1 birou director adjunct
- 1 birou contabilitate – secretariat
- 1 sală profesorală
- grupuri sanitare
- magazie
- depozit manuale
- 1 sediu de arhivă
  • Corpul B (parter) – pentru învăţământul primar cuprinde:
- 10 săli de clasă care funcţionează cu o medie de 28 elevi/clasă
- mini sală de sport
- 1 cabinet medical – care asigură asistenţă medicală permanentă
- grupuri sanitare
  • Corpul C (parter + mansardă) cuprinde:
- 4 săli de clasă – învăţământ primar și gimnazial cu o medie de 30 elevi/clasă.
- 1 cabinet AEL dotat cu 20 calculatoare conectate la Internet
- spaţiu amenajat pentru depozitare lapte-corn
- 1 chioșc alimentar
- grupuri sanitare

Sălile de clasă sunt dotate cu:
- mobilier ergonomic modern;
- 23 săli de clasă dotate cu videoproiector
- supraveghere video în curte, pe holurile și clasele din corpul A
- teren de sport asfaltat şi marcat distinctiv pentru fotbal, baschet şi handbal

Şcoala are în dotare variate resurse educaţionale: planşe, hărţi, materiale didactice pentru disciplinele de învăţământ, soft-uri educaţionale, truse, mulaje etc.
Stație radio - cu emisiuni săptămânale realizate de elevi
Tehnică de calcul: 30 calculatoare conectate la Internet, 8 laptop-uri, 9 imprimante (2 color, 7 laser), 1 scanner, 4 copiatoare, o cameră video, un aparat foto digital
Aparatură audio-video: 3 CD-playere, 1 DVD-player, 1 televizor, amplificator+boxe
Comunicaţii: 3 linii telefonice fixe, fax, conexiune la Internet, Wi-Fi