EVALUAREA NAŢIONALĂ - 2020

OMEN nr. 4916/26.08.2019 privind organizarea şi desfăşurarea evaluării naţionale pentru absolvenţii clasei a VIII-a în anul şcolar 2019-2020 aici

CALENDARUL de desfăşurarea a evaluării naţionale pentru absolvenţii clasei a VIII-a în anul şcolar 2019-2020 este următorul:

2 - 5 iunie 2020 Înscrierea elevilor la evaluarea națională
5 iunie 2020 Încheierea cursurilor pentru clasa a VIII-a
15 iunie 2020 Limba și literatura română - probă scrisă
17 iunie 2020  Matematica - probă scrisă
18 iunie 2020 Limba și literatura maternă - probă scrisă
22 iunie 2020 Afișarea rezultatelor înaintea contestațiilor (până la ora 12:00)
22 iunie 2020 Depunerea contestațiilor (orele 14:00 - 20:00)
23-26 iunie 2020 Soluționarea contestațiilor
27 iunie 2020 Afișarea rezultatelor finale după soluționarea contestațiilor

METODOLOGIA de organizare şi desfăşurare a evaluării naţionale pentru absolvenţii clasei a VIII-a valabilă în anul şcolar 2019-2020, conform OMEN nr. 4916 / 26.08.2019,  privind organizarea şi desfăşurarea evaluării naţionale pentru absolvenţii clasei a VIII-a  aici

Programele pentru disciplinele Limba și literatura română și Matematică valabile pentru evaluarea națională pentru absolvenții clasei a VIII-a sunt cele aprobate prin OMEN nr. 4431/2014.

 

EVALUAREA NAŢIONALĂ - 2019

OMEN nr. 4813/29.08.2018 privind organizarea şi desfăşurarea evaluării naţionale pentru absolvenţii clasei a VIII-a în anul şcolar 2018-2019 aici

CALENDARUL de desfăşurarea a evaluării naţionale pentru absolvenţii clasei a VIII-a în anul şcolar 2018-2019 este următorul:

3 - 7 iunie 
Înscrierea elevilor
7 iunie 2019
Încheierea cursurilor pentru clasa a VIII-a
18 iunie 
Limba și literatura română - probă scrisă
20 iunie 
Matematica - probă scrisă
21 iunie
Limba și literatura maternă - probă scrisă
25 iunie 
Afișarea rezultatelor înaintea contestațiilor (până la ora 12:00)
25 iunie
Depunerea contestațiilor (orele 14:00 - 20:00)
26-28 iunie
Soluționarea contestațiilor
29 iunie
Afișarea rezultatelor finale după soluționarea contestațiilor

METODOLOGIA de organizare şi desfăşurarea a evaluării naţionale pentru absolvenţii clasei a VIII-a valabilă în anul şcolar 2018-2019, conform OMEN nr. 4813 / 29.08.2018,  privind organizarea şi desfăşurarea evaluării naţionale pentru absolvenţii clasei a VIII-a  aici

 

EVALUAREA NAŢIONALĂ - 2018

OMEN nr. 4793/31.08.2017 privind organizarea şi desfăşurarea evaluării naţionale pentru absolvenţii clasei a VIII-a în anul şcolar 2017-2018 aici

CALENDARUL de desfăşurarea a evaluării naţionale pentru absolvenţii clasei a VIII-a în anul şcolar 2017-2018 aici

METODOLOGIA de organizare şi desfăşurarea a evaluării naţionale pentru absolvenţii clasei a VIII-a valabilă în anul şcolar 2017-2018, conform OMEN nr. 4793 / 31.08.2017,  privind organizarea şi desfăşurarea evaluării naţionale pentru absolvenţii clasei a VIII-a  aici


EVALUAREA NAŢIONALĂ - 2017

ORDIN privind organizarea şi desfăşurarea evaluării naţionale pentru absolvenţii clasei a VIII-a în anul şcolar 2016-2017 aici

CALENDARUL de desfăşurarea a evaluării naţionale pentru absolvenţii clasei a VIII-a în anul şcolar 2016-2017 aici


EVALUAREA NAŢIONALĂ - 2016

ORDIN privind organizarea şi desfăşurarea evaluării naţionale pentru absolvenţii clasei a VIII-a în anul şcolar 2015-2016 aici

CALENDARUL de desfăşurarea a evaluării naţionale pentru absolvenţii clasei a VIII-a în anul şcolar 2015-2016 aici

Programele de examen:

METODOLOGIA de organizare şi desfăşurarea a evaluării naţionale pentru absolvenţii clasei a VIII-a valabilă în anul şcolar 2015-2016 şi cu prevederile OMECS nr. 5081/31.08.2015 privind organizarea şi desfăşurarea evaluării naţionale pentru absolvenţii clasei a VIII-a în anul şcolar 2015-2016 aici