PERSONALUL NEDIDACTIC

NR. CRT.
NUMELE ŞI PRENUMELE
FUNCŢIA
1 DUȘA SIMONA îngrijitor
2
GAVRILĂ ANDA
îngrijitor
3 HAN SOFIA îngrijitor
4 TRUȚĂ LENUȚA îngrijitor
5 MUNTEAN AUREL muncitor
6 NEGREA IOAN paznic